Anderstalige collecties in de openbare bibliotheek: waarom en hoe?

In deze vorming willen we het proces dat de Brusselse openbare bibliotheken aflegden samen met de deelnemers doorlopen. De eerste stap is dan ook het “waarom”: wat willen we bereiken met collecties in andere talen? Welke visie zit achter deze beslissing? Daarna komt het “hoe” aan bod. We lichten het participatieve collectievormingsproces toe dat de bibliotheken doorliepen. Participatief werken houdt in dat het niet langer de bibteams zelf zijn die exclusief bepalen wat er op de rekken komt, maar dat we dit samen doen met het publiek, bestaande uit gebruikers en nog-niet-gebruikers. Dat laatste is belangrijk: de anderstalige collecties zijn voor de bibliotheken belangrijke hefbomen om een nieuw publiek te bereiken.

Het eerste deel van de vorming gaat over de theoretische fundering van het belang van thuistalen en een stand van zaken van het onderzoek hierover. Hiervoor nodigden we Hilde De Smedt uit. Hilde werkt voor de Brusselse Foyer vzw en is al vele jaren expert op vlak van meertalig opvoeden.

Na de pauze gaan we in op de praktische werkwijze: participatie via klankbordgroepen, aankooplijsten, ontsluiting via de catalogus, promoties, activiteiten… Vooral het traject van de Arabische collectie komt aan bod en zal worden toegelicht door bibcollega’s uit de betrokken bibliotheken en de klankbordgroep.

Programma en inschrijven