De Brusselse Leeslijn - “De bibliotheek groeit met je mee”

De voorbije jaren werkten de Brusselse bibliotheken samen aan een gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma. Het doel is om alle bestaande leesprojecten en -activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de interesses en noden van de kinderen en jongeren.

leeslijn map

Het basisidee is dat de bibliotheek met de kinderen en jongeren mee groeit. Voor elke leeftijd biedt de bibliotheek activiteiten en projecten op maat aan. Alle projecten en activiteiten zijn onderling met elkaar verbonden zodat we de kinderen en jongeren stap per stap meenemen in een rijk boeken- en leesverhaal.

De rode draad doorheen de hele Leeslijn is leesplezier: kinderen en jongeren boeken laten ontdekken die hen raken, waarin ze zich willen vastbijten.

Leeslijnjaar 2018-2019 staat in het teken van Vriendschap, het thema van de Jeugdboekenmaand dat de Brusselse bibliotheken doortrekken naar het hele schooljaar. We pakken uit met leuke leeslijstjes, aangepaste bibverkenningen, spelletjes en natuurlijk een Jeugdboekenmaandprogramma volledig gewijd aan vriendschap.
De bibliotheken werken voor de Leeslijn nauw samen met de scholen en verschillende onderwijsondersteunende organisaties. Maar de Leeslijn mikt ook op voorschoolse (consultatiebureaus en kinderdagverblijven) en op buitenschoolse initiatieven (vrije tijd, initiatief buitenschoolse opvang, jeugdcentra, wijkcentrum maatschappelijk kwetsbare jongeren...).

Wil je meer weten over de Leeslijn, neem contact met je lokale Brusselse bibliotheek. Of stuur een mailtje naar leeslijn@vgc.be.