De Brusselse Leeslijn - “De bibliotheek groeit met je mee”

De voorbije jaren werkten de Brusselse bibliotheken samen aan een gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma. Het doel is om alle bestaande leesprojecten en -activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de interesses en noden van de kinderen en jongeren.

leeslijn map

Het basisidee is dat de bibliotheek met de kinderen en jongeren mee groeit. Voor elke leeftijd biedt de bibliotheek activiteiten en projecten op maat aan. Alle projecten en activiteiten zijn onderling met elkaar verbonden zodat we de kinderen en jongeren stap per stap meenemen in een rijk boeken- en leesverhaal.

De rode draad doorheen de hele Leeslijn is leesplezier: kinderen en jongeren boeken laten ontdekken die hen raken, waarin ze zich willen vastbijten.

De bibliotheken werken voor de Leeslijn nauw samen met de scholen en verschillende onderwijsondersteunende organisaties. Maar de Leeslijn mikt ook op voorschoolse (consultatiebureaus en kinderdagverblijven) en op buitenschoolse initiatieven (vrije tijd, ibo, jeugdcentra, wmkj...).

In schooljaar 2017-2018 zetten de Brusselse bibliotheken in op leesbevordering, talentontwikkeling en STEAM-educatie met het Leeslijnjaar "Eureka! Wetenschap, Kunst & techniek".

Op het programma staan allerlei bibliotheek- en STEAM-activiteiten op maat van leerlingen en scholen én een grandioos slotfeest voor de Brusselse scholen met een wervelende wetenschapsshow op vrijdag 27 april 2018. Om al een tip van de sluier op te lichten: er komt een samenwerking met LEGO met als doel om de meest fantastische taferelen uit de beste jeugdboeken na te bouwen. Het spreekt voor zich dat de maand maart, de Jeugdboekenmaand, een belangrijke plaats zal krijgen in dit Leeslijnjaar.

Wil je meer weten over de Leeslijn, neem contact met je lokale Brusselse bibliotheek. Of stuur een mailtje naar leeslijn@vgc.be.