Een bibliotheek voor iedereen

De bibliotheek als basisdienst voor elke burger. Zal dat in de toekomst nog vanzelfsprekend zijn?

Vind je het belangrijk dat gemeentebesturen ook na 2018 blijven investeren in de bib?

Zet dan nu je handtekening onder het bibliotheekcharter, dat de openbare bibliotheek beschrijft zoals die zou moeten zijn: met een professionele werking, ingebed in de lokale gemeenschap, met toegang tot informatie en cultuur en toegankelijk voor iedereen. Het volledige charter is te vinden op www.bibvooriedereen.be.

Teken nu en geef mee het signaal aan elk (toekomstig) gemeentebestuur: de bib, daar geven we om, die laten we niet los. En draag zo bij aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting.

#bibvooriedereen